Bærekraftig utvikling

Uttrykket «Bærekraftig utvikling» er ikke nytt. Første gang ordet ble brukt var i 1713 i en bok av Hans Carl von Carlowitz om skogbruk.

Skog har vært en ressurs som har vært langt fra bærekraftig, og det er i nyere tid man har innsett at dersom man skal drive med hogst så må man også plante.

I historien om skogforvaltning dukker en av norges mest kjente menn og «eventyrer», Peter Christen Asbjørnsen opp. Bedre kjent som Asbjørnsen,  i Asbjørnsen og Moe, er han en av de første nordmenn som tok skogutdannelse. Fra midten av 1850-årene blir bærekraftig skogsdrift en av hans største kampsaker.

IMG_0285

Det antas at 2/3 av alle arter bor i skogen.

IMG_0301

Her har en art tatt seg en tur i skogen.

IMG_0322-3

Som man roper i skogen får man svar. Jeg ropte ingenting denne dagen.

gudrun Written by:

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar